ชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ หากเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไข สามารถโทรแจ้งได้ที่
CallCenter 095-9196727


Download.แบบฟอร์มรับบัตร/รับหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ปีงบประมาณ 2567 ..ที่นี่

Download.แบบฟอร์ม การขอแก้ไขข้อมูลคนพิการ สถานะคนพิการ ลบข้อมูลคนพิการ..ที่นี่