รายงานข้อมูลสถิติคนพิการประจำเดือน

  ปี พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คลิก!  
   
  ปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คลิก! ปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คลิก!  
 
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนธันวาคม
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนพฤศจิกายน
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนตุลาคม
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนกันยายน
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนสิงหาคม
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนกรกฎาคม
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนมิถุนายน
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนพฤษภาคม
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนเมษายน
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนมีนาคม
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนกุมภาพันธ์
 • สถิติข้อมูลคนพิการเดือนมกราคม
 •  
    ปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์ Excel คลิก! ปี พ.ศ.2563  
       
    ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2561  
       
    ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2559  
       
    ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2557  
       
    ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2555  
   

   

   
    ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2553  
     
  กลับหน้าหลัก