สรุปภาพประกอบคำบรรยาย (power point) จากการอบรมทั้งรุ่นที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

1.การประเมินความพิการตามพ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2550

2. การบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ

3. รวม Power Point ประเมินความพิการเฉพาะทาง ประเภท 1 - 7

(ไฟล์มีขนาดใหญ่ down load แล้วต้องรอสักครู่นะครับ)